Historia powstawania ośrodka

Historia powstawania ośrodka

Górnośląski Związek Metropolitalny starał się o uregulowania prawne, pozwalające na powstanie metropolii. Na chwilę obecną sprawa wydaje się być przesądzona i nowy związek będzie nazywać się Metropolią Silesia. Dane na temat metropolii

Metropolia składać się będzie ostatecznie z 23 ośrodków miejskich

Ostatnie wpisy